آهنگ زدا

پرسنل

موزدایی و آهک زنی چرم

پس از عملیات لش‏زدایی باید مو، پشم و پروتئین‏های غیر الیافی از سطح پوشت یرداشته شود. پشم و یا مو هیدرولیز شده یک مولکول سولفید هیدروژن سدیم ایجاد می‌کند که کندن پشم و مو را تسریع می‌کند.در بیشتر موارد موزدایی از طریق دستگاه‏های ماشینی انجام می‏شود.


کراستینگ

در مرحله کراستینگ چرم را نازک می کنند و یک بار دیگر دباغی می شود.سطح آن براق می شود و یا اگر لازم باشد چرم را رنگ می کنند. در نهایت چرم باید خشک و نرم شود.. بیشتر به منظور اضافه کردن مواد شیمیایی  به پوست می‌باشد.

تخته کار

تخته کار چرم دوزی یکی از ابزار های اولیه و ضروری که عنوان زیر دستی در زمان ضربه زدن  به سمبه و سوراخ کردن چرم،همچنین بری برش چرم باتیغ موکت بری استفاده میشودجنس  این تخته کار فایبر گلاس یا پلاستیک فشرده هست.

دباغی

دباغی مرحله ای است که پروتئین موجود در پوست خام را طی عملیات مشخصی پایدار می کنند تا فاسد نشود. دلیل انجام مرحله دباغی این است که پوست خام یا دباغی نشده خشک می شود و انعطاف لازم را برای انجام عملیات ندارد

چرخکاری

یکی از محبوب ترین مواردی که در مورد آشنایی با چرخ خیاطی چرم دوزی بسیار رواج دارد و بسیاری از افراد به دنبال آن هستند، آموزش دوخت کیف چرم، با چرخ است. به جز لباس ها ما از کیف های چرم هم به کرات استفاده می کنیم.