لش زدا

پرسنل

لش زدایی

پوستها معمولا با مقداری چربی و گوشتهای اضافی در واقع پروتئین‌های غیر الیافی در سمت درونی و گوشتی پوست همراه اند که باید از سطح پوست حذف شوند، به این منظور پوست را در محلول آب آهک قرار داده و به آن سولفید سدیم می‌افزایند، هر مولکول سولفید سدیم بوسیله یک مولکول آب مقداری چربی و گوشتهای اضافی همراه‌است.


دباغی

دباغی مرحله ای است که پروتئین موجود در پوست خام را طی عملیات مشخصی پایدار می کنند تا فاسد نشود. دلیل انجام مرحله دباغی این است که پوست خام یا دباغی نشده خشک می شود و انعطاف لازم را برای انجام عملیات ندارد

کراستینگ

در مرحله کراستینگ چرم را نازک می کنند و یک بار دیگر دباغی می شود.سطح آن براق می شود و یا اگر لازم باشد چرم را رنگ می کنند. در نهایت چرم باید خشک و نرم شود.. بیشتر به منظور اضافه کردن مواد شیمیایی  به پوست می‌باشد.

تخته کاری

تخته کار چرم دوزی یکی از ابزار های اولیه و ضروری که عنوان زیر دستی در زمان ضربه زدن  به سمبه و سوراخ کردن چرم،همچنین بری برش چرم باتیغ موکت بری استفاده میشودجنس  این تخته کار فایبر گلاس یا پلاستیک فشرده هست.

چرخکار

یکی از محبوب ترین مواردی که در مورد آشنایی با چرخ خیاطی چرم دوزی بسیار رواج دارد و بسیاری از افراد به دنبال آن هستند، آموزش دوخت کیف چرم، با چرخ است. به جز لباس ها ما از کیف های چرم هم به کرات استفاده می کنیم.