کارتابل یکی از آیتم های ملزومات اداری است که  یه نوع پوشه ای است که برای نامه ها و پرونده ها را برای صدور دستور در آن قرار می دهند.

جنس کارتابل چند نوع می باشد:مقوا،پلاستیک، چرمی.

معمولا کارتابل  فقط روکش آن ها فرق می کند و لی جنس داخلی آن های بیشتر پلاستیک یا مقوای رنگی 120 گرم میباشد.

کارتابل را بیشتر برای مدیران استفاده می شود که برای دستور امضا< ،قرارداد ، ویا نامه ها وهرچیز مهم است. دفتر کارتابل
دفتري است که از اوراق مقوایی شکل تشکیل گردیده است که جهت نظم و ترتیب دادن
به مکاتبات مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع کلیه مکاتباتی که قرار است توسط مدیر
رویت گردد به ترتیب اولویت در این دفتر قرار داده می شود و به مدیر ارایه می شود.
مدیر پس از رویت نامه ها و ارایه دستورات و یا اقدامات لازم جهت هر نامه، کارتابل را
مجددن به منشی ارایه می نماید تا نامه ها را در بخش هاي مختلف سازمان توزیع و
ارجاع نماید. در اینجا ذکر این نکته ضروري است که در هر صفحه از کارتابل فقط یک
برگ نامه به همراه پیوست هاي احتمالی قرار می گیرد. از قرار دادن نامه در دو طرف یک
صفحه کارتابل بپرهیزید. همچنین از قرار دادن چند نامه در یک صفحه خودداري نماید.
در هر صفحه از دفتر کارتابل سه سوراخ تعبیه شده است تا هنگام ورق زدن آن هوا عبور
نموده و نامه ها به یکدیگر نچسبند.

کارتابل دو مدل می باشد:رمزدار و معمولی.

کارتابل رمز دار در دو رمز یا سه رمز وجود دارد که نامه ها و پاک ت های محرمانه بیشتر درآن قرار می دهند و کارتابل معمولی همانند پوشه است که فقط زیبایی دارد.

کارتابل ها برای خودذ یه مدل کلیپس مخصوصی دارند که از بالای یعنی افقی می زنند که نامه ها را در آن نگه دارد بیشتر کلیپیس پروانه ای یا کارتابلی میگویند