Tag - سمینار

سمینار و همایش را به یاد ماندنی کنید

  یکی از موارد مهمی که سمینار و همایش های شمارا به یاد ماندنی تر میکند هدیه ای است که برای مهمان ها در نظر میگیرید هر نوع هدیه تبلیغاتی می تواند مفید واقع شودبه عنوان مثال اگر شما تعداد بیش از ۲۰۰ نفر مهمان داشته باشید و مراسم شما گفتکو محور است بهترین هدیه کلا سور های آ۴وآ۵ است که داخل آن برگه های زیاد برای نت برداری است و مهمانان میتوانند با استفاده از آن نکات مهم مراسم را [...]

Read more...